Personalens kontaktuppgifter

Christel Sonntag – Auktoriserad disponent, Ekon. mag.

040 011 4450
christel.sonntag@dispomera.fi

Riina Salonen – bokförare

040 1637 349
riina.salonen@dispomera.fi

Fakturering

Boendeservice

040 4589 890
info@dispomera.fi

Bilplatser
Omändringsarbeten
Flyttanmälningar