Personalens kontaktuppgifter

Christel Sonntag – Auktoriserad disponent, Ekon. mag.

040 011 4450
christel.sonntag@dispomera.fi

Anna Holmberg - Disponent, YD, BI(YH)

040 458 9890
anna.holmberg@dispomera.fi

Omändringsarbeten


Riina Salonen – Bokförare

040 1637 349
riina.salonen@dispomera.fi

Bokföring
Fakturering

Fastighetssekreterare

040 6103 253
info@dispomera.fi

Boendeservice
Bilplatser
Flyttanmälningar