Flyttanmälan till husbolaget

Om inflyttning eller utflyttning skall alltid meddelas husbolaget. En förutsättning för namnbyte på postlåda, öppnande av dörr från husbolagets sida, utdrag ur husboken, mm., är att husbolaget har fått en korrekt ifylld flyttanmälan av den boende.

Välj av följande*
Inflyttningsanmälan
Utflyttningsanmälan
Namnbyte
Anmälan om barns födelse
Flyttaren är*
Ägare
Hyresgäst
Annan (t.ex. barn, make/maka, underhyresgäst el. dyl.)
Flyttdatum*
Vattenmätaravläsning
Flyttar ni in med någon annan som bor i lägenheten sedan tidigare? (gäller inflyttningsanmälan)
Ja
Nej
Stannar någon kvar i lägenheten? (gäller utflyttningsanmälan)
Ja
Nej

Vem flyttar

1. Flyttarens efternamn, förnamn och personbeteckning*
2. Flyttarens efternamn, förnamn och personbeteckning
3. Flyttarens efternamn, förnamn och personbeteckning
4. Flyttarens efternamn, förnamn och personbeteckning
5. Flyttarens efternamn, förnamn och personbeteckning

Adressuppgifter (för både inflyttnings- och utflyttningsanmälan)

Adress varifrån man flyttar (näradress, postnummer, ort)
Adress vart man flyttar (näradress, postnummer, ort)

Anmälarens kontaktuppgifter

Namn
E-post
Telefon
Tilläggsuppgifter / Frågor