Tillståndsansökan för omändringsarbeten

Denna anmälan ska göras skriftligen i förväg, arbetet får inte påbörjas förrän bostadsbolaget gett tillstånd. Om arbetet påbörjas utan tillstånd har husbolaget rätt att kräva att arbetet avbryts. Asbest i konstruktionen som ska rivas i byggnader färdigställda före 1994 ska utredas (lag den 1 januari 2016). Aktieägaren svarar för kostnaderna för detta. Aktiebolaget har rätt att övervaka arbetet, aktieägaren står för kostnaderna.

Fastighet
Lägenhet
Sökandens namn
Adress
Telefon
E-post
Platsl för omändringen
Beskrivning av omändringen

Eventuella bilagor skall sändas per e-post försedda med sökandens namn till adressen info@dispomera.fi

Tillståndspliktiga arbeten
Byggnadstekniska arbeten
VVS
Vattenisolering
Elarbeten
Arbetena utförs av
Myndighetstillstånd som krävs